Rekisteriseloste – Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1  Rekisterin nimi

Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry:n jäsenrekisteri

2  Rekisterinpitäjä

Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry

2.1  Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Ilari Reuhkala, taloudenhoitaja & jäsenrekisteri
Jänislahdenkatu 7 F 101
33410 Tampere
Puh. 044 5806 462
ilari.reuhkala@gmail.com

Inka Myyry, sihteeri (jäsentiedotus)
Puh. 029 4124 375
inka.myyri@helsinki.fi

3  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

  • yhdistyslain (503/89) 11 § 1 momentin määräämä velvoite ylläpitää jäsenrekisteriä
  • jäsentiedotus
  • ajantasainen tieto jäsenmaksuista

4  Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää jäsenten ilmoittamat yhteystiedot: etunimi, sukunimi, yhteisö, posti- ja laskutusosoite, -numero ja -toimipaikka sekä sähköpostiosoitteet. Näiden lisäksi rekisteri sisältää jäsennumeron sekä tiedot maksetuista jäsenmaksuista.

5  Säännönmukaiset tietolähteet

Suomen musiikkikirjasotyhdistys kerää yleensä jäsentiedot jäseniltä itseltään. Yhteisöjen osoitetietoja tarkistetaan verkkosivuilta.

6  Tietojen luovutus

Jäsenrekisteritietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle tai EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asianomaisen lupaa.

7  Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu rekisteristä vastaavien henkilöiden tietokoneisiin, jotka on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Tietokoneet on suojattu ajantasaisella virusohjelmalla sekä palomuurilla.

8  Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9  Tietojen poisto

Jäsentiedot poistetaan, kun rekisteröintiperustetta ei enää ole tai tiedot eivät ole enää toiminnan kannalta oleellisia.
Sivua muokattu 10.1.2022.