Apurahat

2022

Musiikkikirjastoyhdistyksen myöntämä IAML-kongressiapuraha haettavissa 30.4.2022 asti

IAML Prague 2022Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry julistaa yhdistyksen jäsenten haettavaksi yhden 325 euron suuruisen apurahan Prahassa 24.–29.7.2022 järjestettävään IAMLin kongressiin osallistumista varten. 

Apurahaa voivat hakea yhdistyksen henkilöjäsenet sekä yhteisöjäsenorganisaation henkilöstöön kuuluvat. Apuraha tulee käyttää kongressin rekisteröitymis-, matka- ja majoituskuluihin. Etusijalla apurahan saajaksi on henkilö, jolla on esitys kongressissa tai joka osallistuu kongressiin ensimmäistä kertaa.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään yhdistyksen sihteeri Inka Myyrylle (inka.myyry@helsinki.fi) 30.4.2022 klo 23.59 mennessä. Yhdistyksen hallitus päättää apurahan saajan 13.5.2022 mennessä ja ilmoittaa viimeistään kyseisenä päivänä apurahan hakijoille, onko heidän hakemuksensa hyväksytty. Apurahan saajien toivotaan raportoivan kongressista blogissa Musiikki kuuluu kaikille tai vaihtoehtoisesti yhdistyksen hallitukselle.

Lisätietoa

Prahan kongressin alustava ohjelma on julkaistu 28. huhtikuuta.
International IAML Congress in Prague, 24 – 29 July 2022
Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry

* * * * * *

Musiikkikirjastoyhdistyksen myöntämien matka-apurahojen haku käynnissä 23.4.2020 asti

Suomen Musiikkikirjastoyhdistys ry julistaa henkilöjäsentensä ja jäsenorganisaatioidensa työntekijöiden haettavaksi matka-apurahoja. Vuoden 2020 kohteena on vuosittainen 

IAML-kongressi 19.–24. heinäkuuta, paikkana Praha, Tsekki | The 2020 annual IAML Congress 19–24 July in Prague, Czech Republic.

Myönnettävä apuraha on suuruudeltaan 300 euroa, kuitenkin mahdollisesti vähemmän mikäli hakijoita on enemmän kuin joille voidaan myöntää täysi apuraha. Yhdistyksen hallitus voi halutessaan jakaa apurahat myös toisilla tavoin tasan hyväksyttyjen hakemusten kesken. Etusijalla apurahan saajiksi ovat IAML-kongressissa esitelmän pitävät tai kongressiin ensimmäistä kertaa osallistuvat.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään yhdistyksen sihteeri Inka Myyrylle (inka.myyry@helsinki.fi23.4.2020 klo 15 mennessä. Yhdistyksen hallitus päättää apurahojen saajat 29.4.2020 mennessä ja ilmoittaa viimeistään kyseisenä päivänä hakijoille, onko heidän hakemuksensa hyväksytty. Apurahan saajien toivotaan raportoivan kongressista blogissa Musiikki kuuluu kaikille tai vaihtoehtoisesti yhdistyksen hallitukselle.

Lisätietoa
IAML Congress 2020, Prague, Czech Republic 

* * * * * *

Matka-apurahojen haku käynnissä 25.4.2019 asti

Suomen Musiikkikirjastoyhdistys ry julistaa henkilöjäsentensä ja jäsenorganisaatioidensa työntekijöiden haettavaksi matka-apurahoja. Vuoden 2019 kohteena on

vuosittainen IAML-kongressi 14.–19. heinäkuuta, paikkana Krakova, Puola | The 2019 annual IAML Congress 14–19 July in Kraków, Poland.

Myönnettävä apuraha on suuruudeltaan 300 euroa, kuitenkin mahdollisesti vähemmän mikäli hakijoita on enemmän kuin joille voidaan myöntää täysi apuraha. Yhdistyksen hallitus voi halutessaan jakaa apurahat myös toisilla tavoin tasan hyväksyttyjen hakemusten kesken. Etusijalla apurahan saajiksi ovat IAML-kongressissa esitelmän pitävät tai kongressiin ensimmäistä kertaa osallistuvat.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään yhdistyksen sihteeri Anna Niemelle (anna.niemi@uniarts.fi25.4.2019 klo 15 mennessä. Yhdistyksen hallitus päättää apurahojen saajat 2.5.2019 mennessä ja ilmoittaa viimeistään kyseisenä päivänä hakijoille, onko heidän hakemuksensa hyväksytty. Apurahan saajien toivotaan raportoivan kongressista blogissa Musiikki kuuluu kaikille tai vaihtoehtoisesti yhdistyksen hallitukselle.

Lisätietoa
IAML-Congress 2019, Kraków, Poland

* * * * * *

Matka-apurahojen haku käynnissä 23.3.2018 asti

Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry julistaa henkilöjäsentensä ja jäsenorganisaatioidensa työntekijöiden haettavaksi matka-apurahoja. Vuoden 2018 kohteina ovat seminaari

Popular music – research and resources in the Nordic-Baltic region Tallinnassa 26.–27.4.

sekä

vuosittainen IAML-kongressi 22.–27. heinäkuuta, paikkana Leipzig.

Myönnettävät apurahat ovat suuruudeltaan 100 euroa (Tallinna) ja 250 euroa (Leipzig), kuitenkin mahdollisesti vähemmän mikäli hakijoita on enemmän kuin joille voidaan myöntää täysi apuraha. Yhdistyksen hallitus voi halutessaan jakaa apurahat myös toisilla tavoin tasan hyväksyttyjen hakemusten kesken. Etusijalla apurahan saajiksi ovat seminaarissa tai kongressissa esitelmän pitävät tai IAML:in kongressiin ensimmäistä kertaa osallistuvat.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään yhdistyksen sihteeri Anna Niemelle (anna.niemi@uniarts.fi) 23.3.2018 klo 15 mennessä. Yhdistyksen hallitus päättää apurahojen saajat 30.3.2018 mennessä ja ilmoittaa viimeistään kyseisenä päivänä hakijoille, onko heidän hakemuksensa hyväksytty. Apurahan saajien toivotaan raportoivan kongressista blogissa Musiikki kuuluu kaikille tai vaihtoehtoisesti yhdistyksen hallitukselle.

Lisätietoa:
IAML-Congress 2018, Leipzig, Germany

* * * * * *

Uusi matka-apuraha tarjolla musiikkikirjastolaisille

RIPM:n perustaja H. Robert Cohen ja hänen vaimonsa ovat lahjoittaneet IAML:lle peruspääoman rahastoon, jonka tuotoilla voidaan jatkossa tukea IAML:n henkilöjäsenten osallistumista yhdistyksen vuotuisiin kongresseihin. Kyseisestä Liesbeth Hoedemaeker-Cohen Fund for IAML Congress Travelistä myönnetään vuodesta 2018 alkaen matka-apurahoja IAML:n kongressiin erityisesti ensimmäistä tai toista kertaa osallistuville musiikkikirjastolaisille.

Ensimmäinen haku käynnistyy vuoden 2017 aikana ja päättyy alkuvuodesta 2018. Päätökset tuen saajista tekee kuusijäseninen kansainvälinen apurahalautakunta, jonka Euroopan-edustajaksi IAML:n hallitus on nimittänyt Jaakko Tuohiniemen.