Musiikkioppilaitoskirjastolaiset

Musiikkioppilaitoskirjastolaiset – lyhyemmin Muska – on Suomen Musiikkikirjastoyhdistyksen työryhmä, jonka toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki musiikin alan oppilaitosten kirjastotehtävien parissa työskentelystä kiinnostuneet Musiikkikirjastoyhdistyksen jäsenet.

Työryhmän yhteyshenkilönä toimii Helsingin Konservatorion kirjastonhoitaja Jaska Järvilehto: jaska.jarvilehto@konservatorio.fi.

Musiikkioppilaitoskirjastolaiset | kotisivu

Musiikkioppilaitoskirjastolaiset | Facebook