Musiikkikirjastoajatuksia musiikinopettajilta Niko Kolehmaisen opinnäytteessä

Opinnäytetyö musiikinopettajien musiikkikirjastoajatuksista

Niko Kolehmaisen opinnäytetyö Seinäjoen ammattikorkeakouluun selvitti musiikkikirjastojen aktiivikäyttäjäryhmän, musiikin ja soitonopettajien, ajatuksia musiikkikirjastopalveluista ja niiden tarpeesta tulevaisuudessa. Opettajia pyydettiin miettimään musiikkikirjastopalveluja paitsi heidän omasta myös heidän oppilaidensa näkökulmasta: mihin tarpeisiin musiikkipalvelut vastaavat, mitkä palvelut ovat tärkeitä ja miten niitä pitäisi kehittää.

Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla yhteensä seitsemältä Mikkelin kaupungin tai sen lähialueella toimivalta musiikin- ja soitonopettajalta. Useimmilla arvioinnin kohteena oli Mikkelin kaupunginkirjaston pääkirjaston musiikkipalvelut.

Opettajat tunsivat palvelut pääosin hyvin ja olivat enimmäkseen tyytyväisiä niiden laatuun. Palveluita käytettiin nimenomaan ammatillisiin tarkoituksiin, mutta käytön säännöllisyys vaihteli. Opettajien mukaan nuorten tarpeisiin vastattaisiin parhaiten osallistavalla musiikkipalvelutarjonnalla. Niin ikään musiikinopetuksen ja musiikkikirjastotoiminnan yhteistyötä voitaisiin lisätä.

Kirjaston kannalta opinnäytetyö antoi hyvää tietoa siitä, kuinka nykyiset palvelut asemoituvat musiikinopetuksessa ja mihin jatkossa pitäisi pyrkiä.

Opinnäytetyö Mikkelin pääkirjaston musiikkipalvelut musiikinopettajien näkökulmasta on luettavissa Theseus-tietokannassa.

Niko Kolehmainen.

Niko Kolehmainen.

Opinnäytetyön tekijä Kolehmainen ei harrasta vain musiikkikirjastotutkimusta vaan soittaa myös kitaraa Lord Fist –bändissä. Lue lisää Mikkelin kaupunginkirjaston blogista Lumpeenlehtiä.

Eija Nevalainen
Mikkelin kaupunginkirjasto

Tuomas Pelttari, toim.

 

Merkitty: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Julkaistu kohteessa Musiikin ytimessä