Musiikin erityiskirjastoja ja arkistoja Suomessa

Music Finland – Nuotisto

Nuottikirjasto on erikoistunut julkaisemattomaan suomalaiseen musiikkiin, pääosin taidemusiikkiin. Kirjastosta saa kohtuuhintaisia valokopioita kokoelmassa olevista teoksista. Kokoelmassa on noin 40 000 nimekettä.

Global Music Center – Maailman musiikin keskus

Kirjastossa on laaja etnomusikologinen, maailman eri musiikkikulttuureja ja populaarikulttuuria käsittelevä kokoelma. Lisäksi löytyy etnologista aineistoa, yhteisöelämää ja uskontoja esittelevää kirjallisutta, tutkimusmatkoja ja tarinoita matkoista eri maihin. Kirjaston kokoelmia on luetteloitu LINDA- ja VIOLA-tietokantoihin. Keskuksen arkistossa on kenttä-äänityksiä mm. suomensukuisten kansojen alueilta sekä Afrikasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Erikoiskokoelmiin kuuluvat mm. Kola Sami Musical Tradition (itäsaamelaiset, Suomi-Kuuba-Seuran äänilevykokoelma, DDR-kokoelma sekä entisen Työväenmusikki-instituutin kokoelma.

Helsingin konservatorion kirjasto

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto

Helsingin seudun laajin musiikin opiskelijoita palveleva kirjasto Sibelius-Akatemian kirjaston jälkeen.

Joensuun konservatorion kirjasto

Joensuun seudun musiikkioppilaitoksen kirjasto.

Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen laitoksen kirjasto

Jyväskylän opistoon kuuluva musiikin laitoksen kirjasto, joka palvelee lähinnä alan opiskelijoita ja opettajia.

Kansallinen äänitearkisto | Kansalliskirjasto

Kansallinen äänitearkisto on maan laajin julkinen äänitearkisto. Se sisältää suurimman osan suomalaisista äänitejulkaisuista vuodesta 1901 alkaen. Arkistoon kuuluu myös useita ainutkertaisia yksityisiltä tahoilta hankittuja musiikkikokoelmia.

Kansallinen äänitearkisto karttuu lakisääteisin vapaakappalein, ostoin ja lahjoituksin. Alakokoelmiin kuuluvat:

Saat äänitteiden kopiot tutkittavaksi musiikkikirjaston kuunteluhuoneeseen. Musiikkiäänitteiden tiedot löydät Viola-tietokannasta ja puheäänitteiden tiedot Fennica-tietokannasta. Voit tehdä tiedonhakua myös Kansalliskirjaston oman Finna-liittymän kautta.
Voit myös kysyä neuvoa sähköpostitse: kk-musiikki@helsinki.fi.

Kansalliskirjasto | Musiikkikirjasto

Kansalliskirjaston musiikkikokoelmia pääsee käyttämään Musiikkikirjaston kautta. Kokoelmissa on lähes kaikki koskaan julkaistu kotimainen musiikkikirjallisuus, lehdet, musiikkiaiheiset pienpainatteet (kuten konserttiohjelmat), nuottijulkaisut (noin 50.000 nimekettä) sekä  maan laajin ja tärkein musiikkikäsikirjoitusten kokoelma.

Kirjastoon hankitaan myös ulkomaista musiikkikirjallisuutta, tieteellisiä sarjoja, lehtiä ja hakuteoksia sekä nuoteista säveltäjien koottuja laitoksia (ei yksittäisnuotteja).  Musiikkikirjaston yhteydessä toimivan Kansallisen äänitearkiston kokoelmissa ovat miltei kaikki suomalaiset äänitteet (noin 150.000 nimekettä). Pääset kokoelmahakuun täältä.

Musiikkikirjaston neuvonta Kansalliskirjastossa
+358 (0)2941 21611

Keski-Pohjanmaan konservatorio-Mellersta Österbottens konservatorium (Kokkola, Karleby)

Keski-Pohjanmaan alueen konservatorion kirjasto.

Kuopion konservatorion kirjasto

Kuopion konservatorion kirjastolla ei ole omia verkkosivuja. Kirjaston henkilökunnan yhteystiedot löytyvät täältä.

Lahden konservatorion (Concis) kirjasto

Lahden seudun musiikkioppilaitoksen yhteydessä toimii myös soitinlainaamo.  Nuottikokoelmassa on noin 20 000 nidettä. Kokoelmissa on myös harvinaista käsikirjoitusaineistoa, joka on peräisin Viipurin musiikkiopiston kirjaston kokoelmista. Kirjaston kokoelmiin pääset myös verkon kautta.

Musiikkiarkisto

Arkisto kerää, tallentaa ja säilyttää suomalaiseen populaarimusiikkiin liittyvää aineistoa, jota on yli  420 hyllymetriä.  Joukossa on paljon julkaisematonta aineistoa (esim. julkaisemattomat äänitteet, yhteensä 5800 tuntia). Musiikkiarkisto on myös tieteellinen äänitearkisto, jonka aineistoja käytetään tutkimuksessa ja opetuksessa. Se tarjoaa neuvonta- ja tiedonhakupalveluja ja myös itse julkaisee populaarimusiikin historiaan liittyviä tutkimuksia sekä muuta aineistoa kuten äänilevyjä. Musiikkiarkisto on myös äänitedigitoinnin asiantuntija. Se hallinnoi Digiwiki-verkkopalvelua ja toimii äänitearkistojen verkkohankkeen Äänistön vetäjänä. Musiikkiarkisto tunnettiin aiemmin nimellä Suomen Jazz & Pop Arkisto.

Palmgren-konservatorion kirjasto (Pori, Björneborg)

Porin seudun konservatorion kirjasto, jonka yhteydessä toimii soitinlainaamo.

POMUS Populaarimusiikin museo

Pomus.net on suomalaisen populaarimusiikin verkkomuseo, joka kokoaa yhteen suomalaisen populaarimusiikin historiaa, tietoja avainhenkilöistä ja vaikuttajista sekä näytteitä säveltäjien, sanoittajien ja artistien tuotannosta. Museolla ei ole fyysistä toimipistettä.

Sibelius-Akatemian kirjasto

Suomen ainoan musiikkikorkeakoulun kirjasto, jolla on Suomen laajin lainattavissa oleva nuottikokoelma (mm. 130 säveltäjän kootut teokset), merkittävä musiikkikäsikirjoitusten arkisto, musiikkikirjallisuutta, vain kirjaston tiloissa käytettävissä oleva äänite- ja videotallennekokoelma, yli 200 musiikin alan kausijulkaisua sekä opinnäytekokoelma. Kirjaston arkistossa on myös lukuisia ainutlaatuisia lahjoituskokoelmia. Kirjasto palvelee myös ulkopuolisia käyttäjiä.

Sibelius museum – arkiv (Sibelius-museon arkisto) (Turku, Åbo)

Åbo akademin yhteydessä toimivan Sibelius-museon arkisto on merkittävä musiikkitieteellinen arkisto, joka on kehittynyt Otto Anderssonin kokoelmien pohjalta. Arkistolla on merkittävä Jean Sibeliukseen liittyvän arkistoaineiston kokoelma, samoin Turun Soitannollisen Seuran historiaan liittyvää aineistoa, leikearkisto, fonografirullia, kelanauhoja, pienpainatteita ja valokuvia.

Suomen sinfoniaorkesterit ry:n nuotisto

Suomen sinfoniaorkesterit ry:n ylläpitämä nuottikirjasto on maan suurin ja tärkein orkesteriaineistojen välittäjä. Nuotisto lainaa (vuokraa) materiaaleja käyttökorvausta vastaan yhdistyksen jäsenille, musiikkioppilaitoksille ja muille yhteisöille.
Suomen sinfoniaorkesterit ry Facebook.

Suomen äänitearkisto ry

Yhdistyksen tarkoituksena on kerätä täydellinen suomalaisten äänitteiden kokoelma ajalta ennen vuotta 1981. Tämän kokoelman pohjalta on pidetty yllä Suomalaisten äänilevyjen tietokantaa 1901-1999. Yleisradion tiloissa sijaitseva arkisto on avoinna vain sopimuksen mukaan.

Tampereen konservatorion kirjasto

Tampereen seudun musiikkioppilaitoksen kirjastossa on noin 15.000 nuotin ja vajaan 5000 musiikkikirjan kokoelma. Äänitekokoelmaa voi käyttää vain kirjastossa.

Turun konservatorion kirjasto – Åbo konservatoriums bibliotek

Turun konservatorion kirjasto palvelee sekä opiskelijoita, opettajia että ulkopuolisia. Noin 20 000 nimekkeen kokoelma on lainattavissa, myös äänitteet.

Yleisradion äänilevystö

Suomen suurin musiikkiarkisto, joka on avoinna ulkopuolisille tutkijoille vain sopimuksen mukaan. Ääninäytteitä levystön kokoelmista voi kuunnella  Kansallisen äänigallerian osiossa Suuret laulajat. Äänilevystön ei lainaa levyjä ulkopuolisille, mutta äänilevystön luettelo FONO on vapaasti kaikkien selattavissa.

Musiikkikirjastot.fi

Kirjastojen musiikkisivuja

  • Johanna, kuukauden levy-yhtiö! Pasilan kirjaston esillepano. #lp #cd #vinyl #vinyyli #johanna #rock #Suomi
  • Löytöretki musiikkiosastolla? Kyllä! Kirjastokaistan neliosainen sarja tulossa syyskuussa. Traileriin etusivulta ➡️ www.musiikkikirjastot.fi.