Suomalaisten kirjastojen, arkistojen ja muiden tahojen musiikkitietokantoja

ARSCA – taideyliopiston kirjaston kokoelmatietokanta

Taideyliopistojen kirjastojen yhteinen kokoelmatietokanta. Keskeisen tärkeä oppilaitoskirjastojen musiikkikokoelmien avaamisen apuväline. ARSCAssa ovat mukana

Huom! Metropolian Ruoholahden ja Arabian kirjastojen kokoelmat sekä Pop & Jazz Konservatorion kirjaston kokoelmat ovat siirtyneet Metropolian MetCat-tietokantaan. Metropolian ja Pop & Jazz Konservatorion kokoelmat eivät enää löydy Arscasta. MetCat-tietokantaan on siirretty myös kyseisiin aineistoihin kohdistuvat lainat, varaukset sekä Metropolian ja Pop & Jazz Konservatorion asiakkaiden asiakastiedot.

ARTO-artikkelitietokanta

Kansalliskirjaston ylläpitämä kotimainen artikkelitietokanta, joka kattaa myös 25:n musiikkialan lehden artikkelit. Tietokannan indeksoimat musiikkilehdet löytyvät täältä.

Doria-tietokanta

Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto, jossa on usean organisaation, mm. Sibelius-Akatemian tuottamaa sisältöä. Musiikin näkökulmasta tärkeä Dorian alla oleva tietokanta on Raita.

Elonet

Elonet on Kansallisen audiovisuaalisen arkiston (KAVA) ja entisen Valtion elokuvatarkastamon eli Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKUn ylläpitämä tietokanta, joka sisältää tietoa Suomessa esitetyistä elokuvista ja muista kuvaohjelmista sekä niiden tekemiseen osallistuneista henkilöistä ja yhtiöistä. Tietokannassa on myös runsaasti tietoa elokuvien musiikista.

Finland Svenska Folkmusikinstitut FMI

Suomenruotsalaisen kulttuuriperinnön vaalija Svenska litteratursällskapet i Finland SLS toimii FMI:n emo-organisaationa. SLS:n kirjastoaineistoja voi hakea kirjastoluettelosta. Luettelosssa on tietoja paitsi kirjoista myös levyistä, musiikkikaseteista sekä nuottikirjoista.

Folkmusikinstitutet fungerar som ett informationscentrum för den finlandssvenska folkmusiken. Institutet betjänar musikutövare, allmänhet, forskare, studerande, föreningar, massmedier med flera.

Folkmusikinstitutet ordnar seminarier, kurser och visstugor. Vi samarbetar gärna kring olika forsknings- och insamlingsprojekt som rör finlandssvenska musik- och danstraditioner. Inom ramen för SLS utgivning ger vi ut böcker, låthäften och cd-skivor om och med folkmusik. Du kan beställa dem direkt av oss eller genom Vetenskapsbokhandeln.

Institutet tar tillvara, förvarar och publicerar både historiskt folkmusikmaterial och material som rör dagens musicerande. Folkmusikaliskt material (signum FMI) kan du söka i SLS huvudkatalog i Arkiva.

Folkmusikinstitutet finns i Vasa men har hela Svenskfinland som arbetsfält.

För närmare information om öppethållningstider, kontaktuppgifter etc. se SLS kundtjänst.

Fono.fi

Julkinen versio Yleisradion äänilevystön Fono-tietokannasta. Äänilevystö on Suomen suurin yksittäinen äänitekokoelma, joka sisältää kaupallisten äänitteiden lisäksi myös merkittävän määrän Yleisradion tekemiä ns. kantanauhoituksia. Fono.fi tarjoaa kirjastojen tietokantoja enemmän musiikkiin liittyviä kuvailevia asiasanoja.

Frank monihaku

Etsi musiikkia suomalaisista kirjastoista. Frank monihaulla voi myös musiikkiaineistoon liittyviä tiedonhakuja kohdistaa samanaikaisesti useampaan kirjastoon. Varsinaista musiikkikirjastoihin kohdistuvaa hakua ei kuitenkaan ole olemassa.

Global Music Centre – Maailman musiikin keskus

Maailman musiikin keskus on yksi Suomen musiikki-instituuteista. Sen keskeinen tehtävä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa maailman musiikkikulttuureista. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa musiikin kuulija-, tutkija- ja -tekijäkunnan ymmärrystä eri musiikeista yksilöiden ja yhteisöjen arvojen sekä merkitysten välittäjänä ja identiteettien vahvistajana.

Tietokannasta löydät Maailman musiikin keskuksen, Kanteleliiton, Kulttuuriosuuskunta Uulun ja Suomen Kansamusiikkiliiton kirjasto/arkistoaineistoja. Tietokannassa myös verkossa julkaistua materiaalia.

Artistikatalogissa esitellään Suomessa toimivia artisteja ja yhtyeitä.

Maailman musiikin keskus
Hämeentie 34 D, 00530 Helsinki
09 6962 790
gmc@globalmusic.fi
www.globalmusic.fi

Heikki Niemelä
kirjastonhoitaja
046 8783 722
library@globalmusic.fi

Hankalat musiikkinimet

Suomalaisten musiikkikirjastojen asiantuntijoiden kokoama ja jatkuvasti ylläpitämä tietokanta suositeltavista säveltäjien, taiteilijoiden ja yhtyeiden nimenmuodoista. Useimmat suomalaiset musiikkikirjastot noudattavat tämän tietokannan suosittamia ratkaisuja, joten sen avulla voi selvittää, mitkä nimenmuodot ovat kirjastoissa käytössä.

HelMet-musiikkivarasto eli Saundiholvi, Tikkurila

Tikkurilan musiikkivarastosta Vantaalta on lainattavissa kymmeniä tuhansia äänitteitä, nuotteja ja musiikkikirjoja. Musiikkivarasto ei ole auki yleisölle, mutta voit tehdä Saundiholvista kaukolainoja kotikirjastosi kautta. Huolellisesti dokumentoidusta musiikin muistikeskuksesta löytyy muutakin kuin uusinta musiikkia. Kokoelman tietokantahaku 12.2.2015 antaa tuloksen 73 927…

Helsingin yliopiston kirjaston musiikkitieteen tiedonhaku ja muut palvelut

Musicology Subject Guide on englanninkielinen sivusto, joka on suunniteltu erityisesti Helsingin yliopiston tutkijoiden käyttöön. Monipuolisen tiedonhakusivuston ylläpidosta vastaa tietoasiantuntija Jaakko Tuohiniemi. ”This guide is designed to Helsinki University researchers by Helsinki University librarians and subject specialists to help you to find the most relevant information in music and musicology.”

Kirjautumistunnuksilla pääsee esim. sivuille:

 • Articles, Journals
 • Books
 • Sheet Music, Sound Recordings
 • Bibliographic and Multi-Content Databases
 • Other Sources

Juminkeko-säätiö

Juminkeko tallentaa karjalaista ja muiden lähisukukansojen kulttuuria valokuvin ja äänittein. Materiaalia on eniten Vienan alueelta, mutta myös Aunuksesta, Vepsästä ja Inkerinmaalta.

Arkisto palvelee niin tutkijoita ja eri taiteenalan edustajia kuin tavallista yleisöäkin. Arkiston käyttäjille materiaali luovutetaan digitaalisessa muodossa. Juminkeko on toimittanut laadukkaita verkkojulkaisuja ja e-kirjoja.

Kamulaari – kansanmusiikin kulttuuriperinnepankki

Kamulaarissa voit tutustua keskipohjalaiseen kansanmusiikkiin, muun muassa sen tyylipiirteisiin ja nykytilaan. Tältä sivustolta löydät runsaasti nuottimateriaalia eri käyttötarkoituksiin, yksinsoittamiseen sekä erilaisille kokoonpanoille. Arkisto- ja videomateriaalia on myös saatavilla parhaimman havainnollisuuden saavuttamiseksi. Sivusto on tarkoitettu kaikille kansanmusiikista kiinnostuneille henkilöille, musiikin harrastajille, opettajille ja ammattilaisille. Sisältöä sivustolle tuotetaan jatkuvasti lisää viiden eri tahon voimin:

Kansalliskirjaston Musiikkikirjasto ja äänitearkisto

Kansalliskirjasto tuottaa kansallisdiskografiaa yhdessä Yleisradion kanssa. Suomen kansallisdiskografia ja nuottiaineiston kansallisbibliografia on Viola. Sen tietokantaan on tallennettu tiedot kotimaisista äänitteistä vuodesta 1901 sekä kotimaisista nuoteista vuodesta 1977. Viola-tietokannassa on tiedot sekä musiikkijulkaisuista että niihin sisältyvistä yksittäisistä teoksista ja kappaleista. Violassa on yhteensä noin 1 056 400 luettelointitietuetta. Tietokanta karttuu vuodessa noin 55 000 tietueella. Viola-haun lisäksi Kansalliskirjaston musiikkikokoelmia voi selata kokoelmahaun avulla.

Violassa on Kansalliskirjaston lisäksi tiedot yhdentoista muun tiedontuottajan kokoelmien musiikkiaineistoista, myös ulkomaisista äänitteistä ja nuoteista.  Aktiivisia tiedontuottajia ovat Maailman musiikin keskus ja Suomen musiikkiarkisto (aiemmin Suomen Jazz & Pop Arkisto).

Viola numeroina (maaliskuu 2016): 123 828 äänitteitä, joihin liittyy 759 067 yksittäistä kappaletta, 25 500 nuottijulkaisua, joihin liittyy 100 243 yksittäistä kappaletta ja 5 030 nuottikäsikirjoitusta.

Musiikkikirjaston avokokoelmassa on sekä lainattavaa että käsikirjastokäyttöistä ei-lainattavaa aineistoa. Käsikirjastoaineistoon tulee tutustua kirjaston tiloissa, kuunteluhuoneessa tai lukusaleissa.

Avokokoelman aineistot ovat kirjastossa käytettävissä heti, ilman erillistä aineistopyyntöä.  Avokokoelmia ovat Humanistinen kokoelma, Slaavilainen kirjasto sekä Kansallinen äänitearkisto (Musiikkikirjasto). Avokokoelmassa olevan aineiston käyttöön tarvitset voimassa olevan Helka-kirjastokortin.

Neuvonta
Puh. 02 9412 1611

Käsikirjastoaineistoa ovat seuraavat aineistoryhmät:

 • Humanistisen kokoelman aikakauslehtien uusimmat numerot
 • Slaavilaisen kirjaston uusimmat sanomalehdet
 • Kansalliskokoelma: valikoima keskeisiä uusia kotimaisia tiede- ja kulttuuriaikakauslehtiä  käsikirjastossa, lehtilukusalissa sekä Musiikkikirjastossa
 • Musiikkikirjasto: hakuteokset, musiikkilehdet
 • Mikrofilmit:
  • vuosien 1771-1945 suomalaisten sanomalehtien mikrofilmit
  • käytetyimpien kotimaisten sanomalehtien mikrofilmit myös vuoden 1945 jälkeen

Kansalliskirjaston hakupalvelussa merkintä on hakemasi tietueen eli teoksen tietojen yhteydessä seuraavasti: ”Avokokoelmassa” (aineisto on lainattavissa myös kotiin), ”Avokokoelmassa. Ei kotilainaan” (aineisto on käsikirjastoaineistoa eli kotilaina ei ole mahdollinen).

Kansan Arkisto

Kansan Arkisto on Suomen vasemmistolaisen työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto, joka tallentaa kokoelmiinsa järjestöjen ja yksityishenkilöiden asiakirjallista historiaa.  Arkisto on perustettu vuonna 1945 ja asiakirjoja on reilut 3 978 hyllymetriä. Vanhimmat asiakirjat ovat vuodelta 1785 ja uusimmat 2000-luvulta.

Ääni- ja kuvatallennekokoelma koostuu työväen muistitietoa ja perinnettä sisältävistä haastatteluista ja muistelmiasta, kokouksien ja tilaisuuksien äänitteistä,äänilevyistä ja videonauhoista. Tallenteita kokoelmassa on hiukan vajaa 10 000 kappaletta. Elokuvakokoelma on siirretty Suomen Elokuva-arkistoon, jossa se on Kansan Arkiston luvalla käytettävissä.

Kansan Arkistossa on useita eri tietokantoja helpottamassa aineiston hakemista ja selailua. Tekstiasiakirjat löytyvät Planeetasta ja valokuvat, julisteet ja käsikirjasto Arjenhistoriasta. Henkilöistä ja äänitteistä on lisäksi omat arkiston sisäiset tietokantansa.

Kirjastojen musiikkipalvelut – Kirjastot.fi

Lähinnä musiikkikirjastotyön ammattilaisille suunnattu palvelusivusto, jota tukee Facebookin avoin ryhmä Musiikkikirjastolaiset. Asiakaskuntaan suunnatut palvelut löytyvät sivulta Musiikkikirjastot.fi, jolla on Facebook-, Twitter– ja Instagram-sivut.

LAURA-tietokanta

Sibelius-Akatemian kehittämä ja ylläpitämä klassisen ohjelmiston laulutekstien ja niiden suomennosten tietokanta.

Maailman musiikin keskus – Global Music Centre

Maailman musiikin keskus on yksi Suomen musiikki-instituuteista. Sen keskeinen tehtävä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa maailman musiikkikulttuureista. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa musiikin kuulija-, tutkija- ja -tekijäkunnan ymmärrystä eri musiikeista yksilöiden ja yhteisöjen arvojen sekä merkitysten välittäjänä ja identiteettien vahvistajana.

Tietokannasta löydät Maailman musiikin keskuksen, Kanteleliiton, Kulttuuriosuuskunta Uulun ja Suomen Kansamusiikkiliiton kirjasto/arkistoaineistoja. Tietokannassa myös verkossa julkaistua materiaalia.

Artistikatalogissa esitellään Suomessa toimivia artisteja ja yhtyeitä.

Maailman musiikin keskus
Hämeentie 34 D, 00530 Helsinki
09 6962 790
gmc@globalmusic.fi
www.globalmusic.fi

Heikki Niemelä
kirjastonhoitaja
046 8783 722
library@globalmusic.fi

Makupalat – musiikki

Etusivulta voit rajata hakuasi aiheen mukaan:

 • Kevyt musiikki
 • Hengellinen musiikki. Kirkkomusiikki
 • Lastenmusiikki
 • Laulut. Sanoitukset. Nuotit
 • Eri maiden musiikin historiaa
 • Musiikin teoria
 • Soittimet. Soitonoppaat
 • Taidemusiikki

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut

Metropolian ammattikorkean laaja sivusto. Aineistoja, tietokantoja, tiedotusta ja tiedonhakua. Aineistohakuja voi tehdä Metropolian Finna-sivulta MetCat. Kirjasto on myös Twitterissä @metrokirjasto. Kirjaston uusista hankinnoista tiedottaa @Metrolib_uudet.

Musiikkikirjastot.fi – Musiikkikirjastojen vinkit ja verkkopalvelut yhdestä paikasta

Musiikkikirjastojen asiakassivu, joka keskittyy musiikin vinkkaamiseen, tiedonhaun apuun ja tiedottamiseen. Vapaasti levitettävää musiikkivinkkausta toimitetaan kirjastoblogiin Levyhyllyt – Levyjä ja lukemista kirjastosta. Musiikkikirjastot.fi:llä on Facebook-, Twitter– ja Instagram-sivut.

Musiikkitieteen tiedonhaku ja muut palvelut Helsingin yliopiston kirjastossa

Musicology Subject Guide on englanninkielinen sivusto, joka on suunniteltu erityisesti Helsingin yliopiston tutkijoiden käyttöön. Monipuolisen tiedonhakusivuston ylläpidosta vastaa tietoasiantuntija Jaakko Tuohiniemi. ”This guide is designed to Helsinki University researchers by Helsinki University librarians and subject specialists to help you to find the most relevant information in music and musicology.”

Kirjautumistunnuksilla pääsee esim. sivuille:

 • Articles, Journals
 • Books
 • Sheet Music, Sound Recordings
 • Bibliographic and Multi-Content Databases
 • Other Sources

Pohjoista musiikkia

Oululaista populaari- ja taidemusiikkikulttuuria ansiokkaasti dokumentoiva sivusto, jota ylläpitää Oulun kaupunginkirjasto. Foorumilla vinkataan eteenpäin mm. sivuille Oulu Pop HistoryRockpolis ja Oulun Musiikkikeskus.

Etusivulta Pohjoista musiikkia pääsee kuuteen eri kategoriaan:

Saundiholvi eli HelMet-musiikkivarasto, Tikkurila

Tikkurilan musiikkivarastossa Vantaalla on lainattavissa kymmeniä tuhansia äänitteitä, nuotteja ja musiikkikirjoja. Musiikkivarasto ei ole auki yleisölle, mutta voit tehdä Saundiholvista kaukolainoja kotikirjastosi kautta. Huolellisesti dokumentoidusta musiikin muistikeskuksesta löytyy muutakin kuin uusinta musiikkia. Kokoelman tietokantahaku 12.2.2015 antaa tuloksen 73 927…

SEKO | suomalainen esityskokoonpanosanasto

Kansalliskirjaston julkaisema suomalainen esityskokoonpanosanasto SEKO on yksikielinen musiikin esityskokoonpanot kattava sanasto. Sanasto on tarkoitettu käytettäväksi nuotti- ja av-aineiston sisältämien sävellysten esityskokoonpanojen täsmälliseen indeksointiin ja tiedonhakuun.

Sanasto on ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi esityskokoonpanon ilmaisemiseen MARC 21:n bibliografisten tietueiden ja auktoriteettitietueiden kentässä 382, mutta sitä voi käyttää myös esittäjähuomautuksissa (MARC 21:n bibliografisten tietueiden kentässä 511). Sanasto on käytettävissä sekä RDA-kuvailuohjeiden että vanhojen suomalaisten luettelointisääntöjen mukaisissa tietueissa.

SEKO perustana on soitinnimien ohjeluettelo Aidatrumpetista zimbalomiin. Ohjeluettelon rakenne on täysin uudistettu, sanastoon on lisätty uusia termejä ja joitakin vanhoja termejä on poistettu. SEKO on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston kirjastonKansalliskirjaston ja valtakunnallinen musiikin luetteloinnin ja sisällönkuvailun Luumu-ryhmän kanssa.

Työväen Arkisto

Työväen Arkistolla on laajat kokoelmat julisteita, valokuvia, videoita ja äänitteitä.

Yle Arkisto

Yle Arkiston kokoelmissa on tv- ja filmiaineistoja vuodesta 1906 lähtien, radioaineistoja vuodesta 1935 lähtien. Arkisto sisältää aineistoja läpi Yleisradion ja Suomen historian. Aiemmin Äänilevystönä tunnettu äänitekokoelma, Ylen omat ohjelmatallenteet ja nuottikokoelmat sisältävät valtavan määrän musiikkia.

Yle Arkiston musiikkiaineistoja voi etsiä Arkiston äänitetietokanta Fono.fi:n, Yle Areenan sekä Elävän Arkiston kautta.

Sisältöjen jatkokäytön turvaamiseksi Yle Arkisto tekee kokoelmien digitointia. Yle Arkistoa voi seurata somessa Elävän arkiston Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Musiikkikirjastot.fi

 • @knipiofficial ja loistelias debyyttialbumi mukana kirjastoblogissa #Levyhyllyt. 🎤🎸🎹🥁🎧 Teksti: Ari Väntänen. 📚
🔸 https://levyhyllyt.musiikkikirjastot.fi
🔸 https://www.musiikkikirjastot.fi 
#knipi #katkoviivoja #sotku #hölösuu #seonmenoanyt #mustaaukko #maitojuna
 • Maustetytöt: Kaikki tiet vievät Peltolaan. 🎤🎹🎸🥁🎧🔥
#Levyhyllyt, teksti Ari Väntänen. 
https://levyhyllyt.musiikkikirjastot.fi

#maustetytöt #kaikkitietvievätpeltolaan

@maustetytot_yhtye @arivantanen