Jaakko Tuohiniemi: Yhtenäistetty Henry Purcell

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 133

Toinen laitos, verkkoversio 1.0 (2009)

ISBN 978-952-5363-32-6  ISSN 0784-0322

© Jaakko Tuohiniemi 2009

Purcell