Heikki Poroila: Yhtenäistetty Yrjö Kilpinen

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 144

Verkkoversio 1.0 (elokuu 2011)

ISBN 952-5363-43-2   ISSN 0784-0322

Suomen Kirjastosäätiö on tukenut tämän verkkoversion toteuttamista.

© Heikki Poroila 2011

Kilpinen