Heikki Poroila: Yhtenäistetty Richard Strauss

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 174

Toinen laitos, verkkoversio 1.0 (heinäkuu 2014 / 9.1.2017)

ISBN 978-952-5363-72-2  ISSN 0784-0322

Suomen Kirjastosäätiö on tukenut tämän verkkojulkaisun toteuttamista.

© Heikki Poroila 2014

Strauss_Richard