Heikki Poroila: Yhtenäistetty Oskar Merikanto

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 119

Kolmas laitos, verkkoversio 3.0 (13.6.2019) Ohjeluettelo perustuu teokseen Oskar Merikannon teosluettelo (Honkakirja 2019)

ISBN 952-5363-18-X  ISSN 0784-0322

Suomen Kirjastosäätiö on tukenut tämän verkkoversion alkuperäistä toteuttamista.

© Heikki Poroila 2019

Merikanto