Heikki Poroila: Yhtenäistetty Leevi Madetoja

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 118

Kolmas laitos, verkkoversio 2.0 (marraskuu 2012) päivitetty 2.3.2014

ISBN 952-5363-17-1  ISSN 0784-0322

Suomen Kirjastosäätiö on tukenut tämän verkkoversion toteuttamista.

© Heikki Poroila 2014

Madetoja_02