Heikki Poroila: Yhtenäistetty Joseph Haydn

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 102

Kolmas laitos, verkkoversio 2.0 (lokakuu 2012/ 20.5.2017)

ISBN 952-5363-01-5   ISSN 0784-0322

Suomen Kirjastosäätiö on tukenut tämän verkkoversion toteuttamista.

© Heikki Poroila 2012

Haydn