Heikki Poroila: Yhtenäistetty Johann Strauss

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 173

Toinen laitos, verkkoversio 1.0 (heinäkuu 2014)

ISBN 978-952-5363-70-8 ISSN 0784-0322

Suomen Kirjastosäätiö on tukenut tämän verkkojulkaisun toteuttamista

© Heikki Poroila 2014

Strauss_Johann