Heikki Poroila: Yhtenäistetty Johann Sebastian Bach

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 100

5. laitos, verkkoversio 2.0 (syyskuu 2012)  päivitetty 11.12.2015

ISBN 951-8903-99-9 ISSN 0784-0322

Suomen Kirjastosäätiö on tukenut tämän verkkoversion toteuttamista

© Heikki Poroila 2014

Bach