Heikki Poroila: Yhtenäistetty Jean Sibelius

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 115

Kolmas laitos, verkkoversio 2.3 (1.12.2019)

ISBN 952-5363-14-7  ISSN 0784-0322

Suomen Kirjastosäätiö on tukenut tämän verkkoversion toteuttamista.

© Heikki Poroila 2013

Sibelius