Heikki Poroila: Yhtenäistetty Georg Friedrich Händel (George Frideric Handel)

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 143

Kolmas laitos, verkkoversio 1.0 (heinäkuu 2011)

ISBN 952-5363-42-5  ISSN 0784-0322

Suomen Kirjastosäätiö on tukenut tämän verkkoversion toteuttamista.

© Heikki Poroila 2011

Handel