Heikki Poroila: Yhtenäistetty Franz Schubert

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 142

Kolmas laitos, verkkoversio 1.1 (26.12.2015)

ISBN 978-952-5363-41-8   ISSN 0784-0322

Suomen Kirjastosäätiö on tukenut tämän verkkoversion toteuttamista.

© Heikki Poroila 2015

schubert