Heikki Poroila: Yhtenäistetty Ernest Pingoud

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 169

Toinen laitos, verkkoversio 1.0 (heinäkuu 2014)

ISBN 978-952-5363-68-5  ISSN 0784-0322

Suomen Kirjastosäätiö on tukenut tämän verkkojulkaisun toteuttamista

© Heikki Poroila 2014

Pingoud