Heikki Poroila: Yhtenäistetty Claude Debussy

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 124

Neljäs laitos, verkkoversio 2.0 (lokakuu 2012 / 23.1.2017)

ISBN 952-5363-23-6 I SSN 0784-0322

© Heikki Poroila 2012

Debussy