Heikki Poroila: Yhtenäistetty César Franck

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 161

Toinen laitos, verkkoversio 1.0 (kesäkuu 2013)

ISBN 952-5363-60-9  ISSN 0784-0322

Suomen Kirjastosäätiö on tukenut tämän verkkoversion toteuttamista.

© Heikki Poroila 2013

Franck