Heikki Poroila: Yhtenäistetty Carl Michael Bellman

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 105

2. laitos, verkkoversio 2.0 (syyskuu 2012 / 29.4.2017)

ISBN 952-5363-05-8   ISSN 0784-0322

Suomen Kirjastosäätiö on tukenut tämän verkkojulkaisun toteuttamista

© Heikki Poroila 2012

Linkki PDF-julkaisuun

Bellman