Heikki Poroila: Yhtenäistetty Arnold Schönberg

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 157

Toinen laitos, verkkoversio 1.0 (huhtikuu 2013)

ISBN 952-5363-56-2  ISSN 0784-0322

Suomen Kirjastosäätiö on tukenut tämän verkkoversion toteuttamista.

© Heikki Poroila 2013

Schonberg_B