Heikki Poroila: Yhtenäistetty Armas Järnefelt

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 134

Verkkoversio 2.0 (marraskuu 2012)

ISBN 952-5363-33-3   ISSN 0784-0322

© Heikki Poroila 2012

Jarnefelt