Heikki Poroila: Yhtenäistetty Antonio Vivaldi

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 140

Toinen laitos, verkkoversio 1.0 (heinäkuu 2010)

ISBN 978-952-5363-39-5  ISSN 0784-0322

Suomen Kirjastosäätiö on tukenut tämän verkkoversion toteuttamista.

© Heikki Poroila 2010

Portrait of Antonio Vivaldi