Kirjastot.fi Kirjastot.fi
Musiikkikirjastot.fi – musiikkikirjastojen vinkit ja verkkopalvelut yhdestä paikasta.

Suomalaisten kirjastojen ja muiden laitosten tietokantoja

ARSCA-tietokanta

Taideyliopistojen kirjastojen yhteinen kokoelmatietokanta, jossa ovat mukana mm. Sibelius-Akatemian kirjasto, Helsingin konservatorion kirjasto sekä Pop & jazz konservatorion kirjasto. Keskeisen tärkeä oppilaitoskirjastojen musiikkikokoelmien avaamisen apuväline.

ARTO-artikkelitietokanta

Kansalliskirjaston ylläpitämä kotimainen artikkelitietokanta, joka kattaa myös 25:n musiikkialan lehden artikkelit. Tietokannan indeksoimat musiikkilehdet löytyvät täältä.

Doria-tietokanta

Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto, jossa on usean organisaation, mm. Sibelius-Akatemian tuottamaa sisältöä. Musiikin näkökulmasta tärkeä Dorian alla oleva tietokanta on Raita.

Elonet

Elonet on Kansallisen audiovisuaalisen arkiston (KAVA) ja entisen Valtion elokuvatarkastamon eli Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKUn ylläpitämä tietokanta, joka sisältää tietoa Suomessa esitetyistä elokuvista ja muista kuvaohjelmista sekä niiden tekemiseen osallistuneista henkilöistä ja yhtiöistä. Tietokannassa on myös runsaasti tietoa elokuvien musiikista.

Fono.fi

Julkinen versio Yleisradion äänilevystön Fono-tietokannasta. Äänilevystö on Suomen suurin yksittäinen äänitekokoelma, joka sisältää kaupallisten äänitteiden lisäksi myös merkittävän määrän Yleisradion tekemiä ns. kantanauhoituksia. Fono.fi tarjoaa kirjastojen tietokantoja enemmän musiikkiin liittyviä kuvailevia asiasanoja.

Frank monihaku

Etsi musiikkia suomalaisista kirjastoista. Frank monihaulla voi myös musiikkiaineistoon liittyviä tiedonhakuja kohdistaa samanaikaisesti useampaan kirjastoon. Varsinaista musiikkikirjastoihin kohdistuvaa hakua ei kuitenkaan ole olemassa.

Global Music Centre – Maailman musiikin keskus

Maailman musiikin keskus on yksi Suomen musiikki-instituuteista. Sen keskeinen tehtävä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa maailman musiikkikulttuureista. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa musiikin kuulija-, tutkija- ja -tekijäkunnan ymmärrystä eri musiikeista yksilöiden ja yhteisöjen arvojen sekä merkitysten välittäjänä ja identiteettien vahvistajana.

Tietokannasta löydät Maailman musiikin keskuksen, Kanteleliiton, Kulttuuriosuuskunta Uulun ja Suomen Kansamusiikkiliiton kirjasto/arkistoaineistoja. Tietokannassa myös verkossa julkaistua materiaalia.

Artistikatalogissa esitellään Suomessa toimivia artisteja ja yhtyeitä.

Maailman musiikin keskus
Hämeentie 34 D, 00530 Helsinki
09 6962 790
gmc@globalmusic.fi
www.globalmusic.fi

Heikki Niemelä
kirjastonhoitaja
046 8783 722
library@globalmusic.fi

Hankalat musiikkinimet

Suomalaisten musiikkikirjastojen asiantuntijoiden kokoama ja jatkuvasti ylläpitämä tietokanta suositeltavista säveltäjien, taiteilijoiden ja yhtyeiden nimenmuodoista. Useimmat suomalaiset musiikkikirjastot noudattavat tämän tietokannan suosittamia ratkaisuja, joten sen avulla voi selvittää, mitkä nimenmuodot ovat kirjastoissa käytössä.

HelMet-musiikkivarasto eli Saundiholvi, Tikkurila

Tikkurilan musiikkivarastosta Vantaalta on lainattavissa kymmeniä tuhansia äänitteitä, nuotteja ja musiikkikirjoja. Musiikkivarasto ei ole auki yleisölle, mutta voit tehdä Saundiholvista kaukolainoja kotikirjastosi kautta. Huolellisesti dokumentoidusta musiikin muistikeskuksesta löytyy muutakin kuin uusinta musiikkia. Kokoelman tietokantahaku 12.2.2015 antaa tuloksen 73 927…

Helsingin yliopiston kirjaston musiikkitieteen tiedonhaku ja muut palvelut

Musicology Subject Guide on englanninkielinen sivusto, joka on suunniteltu erityisesti Helsingin yliopiston tutkijoiden käyttöön. Monipuolisen tiedonhakusivuston ylläpidosta vastaa tietoasiantuntija Jaakko Tuohiniemi. “This guide is designed to Helsinki University researchers by Helsinki University librarians and subject specialists to help you to find the most relevant information in music and musicology.”

Kirjautumistunnuksilla pääsee esim. sivuille:

 • Articles, Journals
 • Books
 • Sheet Music, Sound Recordings
 • Bibliographic and Multi-Content Databases
 • Other Sources
Kamulaari – kansanmusiikin kulttuuriperinnepankki

Kamulaarissa voit tutustua keskipohjalaiseen kansanmusiikkiin, muun muassa sen tyylipiirteisiin ja nykytilaan. Tältä sivustolta löydät runsaasti nuottimateriaalia eri käyttötarkoituksiin, yksinsoittamiseen sekä erilaisille kokoonpanoille. Arkisto- ja videomateriaalia on myös saatavilla parhaimman havainnollisuuden saavuttamiseksi. Sivusto on tarkoitettu kaikille kansanmusiikista kiinnostuneille henkilöille, musiikin harrastajille, opettajille ja ammattilaisille. Sisältöä sivustolle tuotetaan jatkuvasti lisää viiden eri tahon voimin:

Kirjastojen musiikkipalvelut – Kirjastot.fi

Lähinnä musiikkikirjastotyön ammattilaisille suunnattu palvelusivusto, jonka sisältämät yleishyödylliset palvelut löytyvät myös sivulta Musiikkikirjastot.fi.

LAURA-tietokanta

Sibelius-Akatemian kehittämä ja ylläpitämä klassisen ohjelmiston laulutekstien ja niiden suomennosten tietokanta.

Maailman musiikin keskus – Global Music Centre

Maailman musiikin keskus on yksi Suomen musiikki-instituuteista. Sen keskeinen tehtävä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa maailman musiikkikulttuureista. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa musiikin kuulija-, tutkija- ja -tekijäkunnan ymmärrystä eri musiikeista yksilöiden ja yhteisöjen arvojen sekä merkitysten välittäjänä ja identiteettien vahvistajana.

Tietokannasta löydät Maailman musiikin keskuksen, Kanteleliiton, Kulttuuriosuuskunta Uulun ja Suomen Kansamusiikkiliiton kirjasto/arkistoaineistoja. Tietokannassa myös verkossa julkaistua materiaalia.

Artistikatalogissa esitellään Suomessa toimivia artisteja ja yhtyeitä.

Maailman musiikin keskus
Hämeentie 34 D, 00530 Helsinki
09 6962 790
gmc@globalmusic.fi
www.globalmusic.fi

Heikki Niemelä
kirjastonhoitaja
046 8783 722
library@globalmusic.fi

Makupalat – musiikki

Etusivulta voit rajata hakuasi aiheen mukaan:

 • Kevyt musiikki
 • Hengellinen musiikki. Kirkkomusiikki
 • Lastenmusiikki
 • Laulut. Sanoitukset. Nuotit
 • Eri maiden musiikin historiaa
 • Musiikin teoria
 • Soittimet. Soitonoppaat
 • Taidemusiikki
Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut

Metropolian ammattikorkean laaja sivusto. Aineistoja, tietokantoja, tiedotusta ja tiedonhakua. Kirjasto on myös Twitterissä @metrokirjasto. Kirjaston uusista hankinnoista tiedottaa @Metrolib_uudet.

Musiikkikirjastot.fi

Musiikkikirjastojen vinkit ja verkkopalvelut yhdestä paikasta. Muista myös Twitterin @Musakirjastot sekä Facebookin avoin ryhmä Musiikkikirjastolaiset.

Musiikkitieteen tiedonhaku ja muut palvelut Helsingin yliopiston kirjastossa

Musicology Subject Guide on englanninkielinen sivusto, joka on suunniteltu erityisesti Helsingin yliopiston tutkijoiden käyttöön. Monipuolisen tiedonhakusivuston ylläpidosta vastaa tietoasiantuntija Jaakko Tuohiniemi. “This guide is designed to Helsinki University researchers by Helsinki University librarians and subject specialists to help you to find the most relevant information in music and musicology.”

Kirjautumistunnuksilla pääsee esim. sivuille:

 • Articles, Journals
 • Books
 • Sheet Music, Sound Recordings
 • Bibliographic and Multi-Content Databases
 • Other Sources
Pohjoista musiikkia

Oululaista populaari- ja taidemusiikkikulttuuria ansiokkaasti dokumentoiva sivusto, jota ylläpitää Oulun kaupunginkirjasto. Foorumilla vinkataan eteenpäin mm. sivuille Oulu Pop HistoryRockpolis ja Oulun Musiikkikeskus.

Etusivulta Pohjoista musiikkia pääsee kuuteen eri kategoriaan:

Saundiholvi eli HelMet-musiikkivarasto, Tikkurila

Tikkurilan musiikkivarastossa Vantaalla on lainattavissa kymmeniä tuhansia äänitteitä, nuotteja ja musiikkikirjoja. Musiikkivarasto ei ole auki yleisölle, mutta voit tehdä Saundiholvista kaukolainoja kotikirjastosi kautta. Huolellisesti dokumentoidusta musiikin muistikeskuksesta löytyy muutakin kuin uusinta musiikkia. Kokoelman tietokantahaku 12.2.2015 antaa tuloksen 73 927…

SEKO | suomalainen esityskokoonpanosanasto

Kansalliskirjaston julkaisema suomalainen esityskokoonpanosanasto SEKO on yksikielinen musiikin esityskokoonpanot kattava sanasto. Sanasto on tarkoitettu käytettäväksi nuotti- ja av-aineiston sisältämien sävellysten esityskokoonpanojen täsmälliseen indeksointiin ja tiedonhakuun.

Sanasto on ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi esityskokoonpanon ilmaisemiseen MARC 21:n bibliografisten tietueiden ja auktoriteettitietueiden kentässä 382, mutta sitä voi käyttää myös esittäjähuomautuksissa (MARC 21:n bibliografisten tietueiden kentässä 511). Sanasto on käytettävissä sekä RDA-kuvailuohjeiden että vanhojen suomalaisten luettelointisääntöjen mukaisissa tietueissa.

SEKO perustana on soitinnimien ohjeluettelo Aidatrumpetista zimbalomiin. Ohjeluettelon rakenne on täysin uudistettu, sanastoon on lisätty uusia termejä ja joitakin vanhoja termejä on poistettu. SEKO on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston kirjastonKansalliskirjaston ja valtakunnallinen musiikin luetteloinnin ja sisällönkuvailun Luumu-ryhmän kanssa.