Kirjastot.fi
Musiikkikirjastot.fi – musiikkikirjastojen vinkit ja verkkopalvelut yhdestä paikasta.

Musiikkivinkkausta viidesluokkalaisille Tampereen Metson musiikkiosastolla

Tampereen pääkirjaston musiikkiosastolla on vinkattu viidesluokkalaisille musiikkia ja kirjaston palveluita. Vinkkaukset syntyivät monialaisella yhteistyöllä.

Yhteistyötä toimialojen välillä

Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelussa pyritään edistämään toimialojen välistä yhteistyötä. Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE koordinoi koululaisille suunnattua Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelmaa. Taidekaaren tavoitteena on tutustuttaa lapsia eri kulttuurin aloihin. Luokka-asteilla on vaihtelevat painotukset: kolmannella luokalla keskitytään kieleen, lukemiseen ja teatteriin, toisella luokalla taiteenlajina on tanssi.

Musiikkivinkkausta Metson musiikkiosastolla.

Musiikkivinkkausta Metson musiikkiosastolla.

Viidesluokkalaiset ovat musiikkipainotteinen ikäluokka ja kokonaisuus on kulkenut nimellä Rytmireilaaja. Rytmireilaaja-pakettiin on perinteisesti sisältynyt syksyisin Tampere Filharmonian konserttikäynti ja keväisin Filharmonian musiikkivierailut kouluihin. Pääkirjasto Metson musiikkiosasto lähti Rytmireilaajaan mukaan syksyllä 2013 tarjoamalla musiikkivinkkausta. Musiikkivinkkausta tarjottiin kokeiluvaiheessa 16 luokalle.

Musiikkiosastolle tuli mahdolliseksi myös omien palveluiden esitteleminen ja markkinointi Tampere Filharmonian kautta. Kaupunginorkesterin kouluille lähettämään opetussisältöön teetettiin mainos Tampereen kaupunginkirjaston tarjoamista musiikkipalveluista. Metson musiikkiosastolla tehtiin soittolistoja Naxos Music Library –kuuntelupalveluun Filharmonian Toivotuimmat klassikot –konsertin ohjelmiston pohjalta.

Tuumasta toimeen

Aloitimme sykyn 2013 vinkkausten suunnittelun kesälomien jälkeen. Osastonjohtajamme Jarkko Rikkilä kutsui asiasta kiinnostuneet kolme kirjastonhoitajaa ja yhden kirjastovirkailijan koolle. Mukaan tulivat Ilona Heinonen, Juhani Koivisto, Lea Tastula ja Marjaana Hietala. Ideoimme vapaasti, mitä mieleen tuli, ja Jarkko kirjasi ideat muistiin. Meille oli Taidekaaren taholta annettu teemaksi luonto ja musiikki, mutta päätimme heti, ettemme noudata teemaa tiukasti. Varsin nopeasti pääsimme yhteisymmärrykseen siitä, että haluamme esitellä oppilaille erilaisia musiikkikulttuureja, musiikin moninaisuutta, ja tietysti kirjaston palveluita. Päädyimme musiikkimatkaan ja maailman karttaan. Jälkeenpäin on mahdotonta sanoa, kuka keksi mitäkin, sillä ideoimme kollektiivisesti sisältöä ja toteutusta: jokainen heitteli ideoita ja ajatuksia, joista jotkut tyrmättiin, mutta jotkut hyväksyttiin ja jotkut poikivat taas uusia ideoita. Ensimmäisen kokoontumisen jälkeen annoimme ideoiden muhia jonkin aikaa. Kokoonnuimme vielä kerran tai pari ja sen jälkeen jokainen kirjoitti yhteiseen tiedostoon itsenäisesti niistä osioista, joista tiesi jotain tai joista oli kiinnostunut. Luimme toistemme kirjoituksia ja kommentoimme niitä. Lopulta valitsimme aiheet ja toteutustavan.

Vinkkauksen aiheena rap.

Vinkkauksen aiheena rap.

Vinkkaus oli meille kaikille osallistuneille uusi asia, eikä kohderyhmä, viidesluokkalaiset, ollut meille tuttu. Mietimme, mitä vähän yli 10-vuotiaat, 2000-luvulla syntyneet tietävät ennestään musiikista yms. ja mistä he ovat kiinnostuneita. Saimme neuvoja lastenosaston kokeneelta vinkkarilta. Halusimme liittää vinkkauksen lasten elämään ja kokemuspiiriin. Halusimme myös, että vinkkaus olisi jollakin tavalla vuorovaikutteista.

Oli turvallista lähteä vinkkaajaksi, koska vastuu ei ollut yksin kenelläkään. Päävastuullinen oli Jarkko, joka piti huolta, että suunnittelu eteni. Ryhmässä kaikkien tiedot ja taidot saatiin käyttöön, joten vinkkauksesta tuli paljon parempi porukalla tehtynä kuin yhden ihmisen tekemänä olisi tullut. Lähdimme liikkeelle sisällöstä ja mietimme toteutusta vasta suunnittelun loppuvaiheessa. Koska meitä oli neljä, päädyimme siihen, että vinkkaamme pareittain. Onneksemme meidän ei tarvinnut huolehtia luokkien ilmoittautumisista, vaan kun olimme ilmoittaneet sopivat päivämäärät ja kellonajat, saimme valmiit listat, joista näki, mikä luokka ja kuinka monta osallistujaa oli tulossa. Kaikki ajat varattiin pikavauhtia.

Toteutus

Vinkkaukset järjestettiin musiikkiosastolla marras-joulukuussa kolmen viikon aikana muutamana päivänä viikossa siten, että päivän ensimmäinen luokka tuli klo 9 ja toinen luokka klo 10. Vinkkaus kesti 45 minuuttia, joskus enemmänkin, jos luokka tuli paikalle hyvissä ajoin. Kirjastomme avataan klo 10, joten kun vinkkasimme päivän toista ryhmää, paikalla oli myös muita asiakkaita. Vinkkaus ei tuntunut häiritsevän heitä, vaan päinvastoin herätti kiinnostusta. Näin asiakkaat saivat nähdä, että kirjastossa tehdään myös tällaista työtä. Oli myös erittäin hyvä, että vinkkaus järjestettiin juuri musiikkiosastolla, jossa aineistoa oli näkyvissä ja tunnelma aivan toinen kuin esim. suuressa luentosalissa. Osastoamme on äskettäin remontoitu, ja remontin ansiosta nyt on mahdollista raivata tilaa erilaisille esityksille tarpeen mukaan. Niinpä siirsimme vain pöydät pois tieltä ja järjestimme tuoleja ja jakkaroita pariin riviin valkokankaan eteen. Luokissa oli keskimäärin 20-30 oppilasta, ja tällainen joukko mahtui hyvin istumaan.

Yleisö keskittyy!

Yleisö keskittyy!

Käytössämme on nykyään myös PA-laitteet, joten meillä oli mahdollisuus käyttää vinkkauksessa kaikenlaista tekniikkaa: tietokoneen kautta PowerPoint-ohjelmaa ja internettiä, videotykkiä, CD-soitinta ja mikrofoneja. Marjaana askarteli meille myös hienon onnenpyörän! Lisäksi laitoimme esille kaikenlaista vinkkauksen sisältöön liittyvää lainattavaa aineistoa, ei pelkästään äänitteitä, vaan myös nuotteja ja kirjoja ja myös muita kuin musiikkikirjoja. Vinkkaukseen sisältyi musiikkinäytteiden lisäksi myös kuvaa ja puhetta. Yritimme tiivistää sanottavamme: vähän puhetta, paljon musiikkia. Tärkeintä oli, että lapsille jäisi mieleen myönteinen kokemus kirjastosta ja erityisesti musiikkiosastosta.

Onnenpyörä.

Onnenpyörä.

Toinen vinkkari hoiteli tietokonetta ja toinen onnenpyörää. Lähtökohtana oli maailman kartta, jonne oli sijoitettu erinäisiä sanoja. Tämä kartta heijastettiin valkokankaalle. Kun oppilaat opettajineen olivat asettuneet paikoilleen, aloitimme kertomalla, että lähdemme musiikilliselle matkalle. Sen jälkeen matka eteni siten, että pyysimme aina vapaaehtoisia oppilaita pyörittämään onnenpyörää, joka määräsi, mikä sana valittiin ja mihin lähdettiin. Välillä tosin päätimme matkakohteen itse, jotta saimme vinkata ne sanat, jotka ehdottomasti halusimme mukaan. Olimme etukäteen sopineet, kuka vinkkaa mitkäkin sanat. Lyhyen esittelyn jälkeen katsoimme pätkän sanaan liittyvästä YouTube-videosta tai kuuntelimme pätkän musiikkia CD-levyltä. Näin vinkkauksesta tuli joka kerta erilainen. Ja jokainen sai vinkata omalla tyylillään. Koska vinkkaus koostui lyhyistä pätkistä, moduuleista, se oli helppo sovittaa 45 minuuttiin, joten vinkkaus ei jäänyt koskaan ”kesken”. Esitimme oppilaille myös kysymyksiä sopivissa kohdissa tyyliin ”kuka on joskus kuullut Beatlesista” tai ”tietääkö joku, millainen sävellys on ooppera”.

Entä sitten?

Musiikkivinkkaus onnistui mielestämme oikein hyvin. 16 luokasta vain kaksi jätti tulematta. Vinkkauksen jälkeen oppilaat ja opettajat vaikuttivat innostuneilta. Mitään suurta lainausryntäystä ei seurannut, mutta emme sellaista odottaneetkaan, sillä harvalla oppilaalla oli kirjastokortti mukana, ja tarkoitus oli lähinnä kertoa, mitä kaikkea kirjastokortilla saa. Myös muut asiakkaat suhtautuivat vinkkaukseen myönteisesti. Monet jäivät seuraamaan esitystä asiointinsa ohessa. Aamulla muita asiakkaita ei tietenkään ole paljon. Koska vinkkasimme musiikkiosastolla, kuka tahansa saattoi tulla sisään ja poistua paikalta halutessaan. Oppilaat olivat innoissaan erityisesti onnenpyörästä. Koska opettaja oli mukana, järjestys säilyi hyvänä. Kotiinviemisiksi annoimme opettajille oppilaille jaettavaksi paperilla maailman kartan, johon oli lisätty soitetut musiikkiesimerkit, ja kirjaston musiikkipalveluiden mainoksen.

Tänä keväänä jatkamme musiikkivinkkauksia, kohteena edelleen viidesluokkalaiset. Voimme näin hyödyntää jo olemassa olevaa aineistoa. Monestihan harmittaa, että tekee ensin suuren työn, jota hyödynnetään kerran ja jonka kokee ehkä kymmenkunta ihmistä. Nyt saatamme ottaa mukaan joitakin uusia sanoja ja jättää vanhoja pois, mutta runko pysyy samana. Tätä samaa ideaa voisi soveltaa myös muuhun kuin musiikkivinkkaukseen: miksi kirjallisuutta ja musiikkia pitäisi vinkata erikseen? Musiikilla voisi höystää kirjavinkkauksia ja kirjallisuudella musiikkivinkkauksia. Musiikilla, kirjallisuudella, taiteella, elokuvilla ja tieteellä on paljon yhtymäkohtia, joita voisi hyödyntää vinkkauksessa. Ehkä joku on jo hyödyntänytkin?

Lea Tastula ja Jarkko Rikkilä

Merkitty: , , , ,
Julkaistu kohteessa Musiikin ytimessä
0 kommenttia kohteessa “Musiikkivinkkausta viidesluokkalaisille Tampereen Metson musiikkiosastolla
2 Yhteydet/Seurannat varten "Musiikkivinkkausta viidesluokkalaisille Tampereen Metson musiikkiosastolla"
  1. Musiikkivinkkausta viidesluokkalaisille - Tamp... sanoo:

    […]   […]

  2. Musiikkivinkkausta viidesluokkalaisille Tampere... sanoo:

    […]   […]